Avui, 20 de novembre, és el Dia Universal del Nen. I també és el dia que es reivindiquen els Drets dels Infants. Ho és des que l’Assemblea General de l’ONU va aprovar, en aquesta data de l’any 1959, la Declaració dels Drets del Nen amb l’objectiu de reconèixer els més petits com a individus amb drets propis que cal protegir. Aquella primera declaració, però, no tenia caire vinculant. Per això, el 20 de novembre del 1989 es va acordar la Convenció sobre els Drets dels Infants, un tractat internacional que obligava els països que el ratificaven, per llei, a complir-ne les indicacions.

La Convenció sobre els Drets dels Infants està formada per 54 articles que recullen els drets socials, econòmics, civils, polítics i culturals de tots els menors de 18 anys. Es basen en quatre principis bàsics: l’interès superior del nen, és a dir, que qualsevol decisió o llei que afecti la infància respongui als seus interessos; el dret a la vida i a un desenvolupament adequat; la no discriminació, per tal que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats; i la participació, de manera que es valori l’opinió dels petits sobre els temes que els afecten.

Tenir un nom i una nacionalitat; ser protegits de qualsevol forma de maltractament, així com de l’explotació laboral o sexual; accedir a serveis mèdics que garanteixin el nivell més alt possible de salut; gaudir, com a mínim, d’educació primària gratuïta; tenir oportunitat de jugar… Són alguns dels drets que assenyala la Convenció i que els governs estan obligats a respectar i fer complir. I aquestes normes no els pertoquen només a ells, sinó que afecten també altres agents vinculats directament amb els infants, començant pels seus progenitors i acabant pels nens mateixos.

Diuen que la Convenció sobre els Drets dels Infants és el tractat internacional més ratificat de la història. De fet, només hi ha dos països que no s’hi han sumat: Estats Units i Sudan del Sud. Tot i així, la salvaguarda dels drets dels infants és lluny encara d’arribar al que demana la Convenció. Molts països no respecten les lleis que ells mateixos han signat; això provoca que milions de nens visquin en situació vulnerable a causa de factors com la pobresa, la fam, la manca de sanitat, la violència o la falta d’escolarització.


Molt camí per fer

Nombroses organitzacions internacionals que treballen pels infants denuncien aquest incompliment dels drets i reclamen que s’hi actuï en conseqüència. Fa uns mesos, la Unesco va divulgar un estudi on deixava palès que s’ha avançat poc en el terreny de l’escolarització durant els darrers anys. Segons l’estudi, 58 milions de nens entre 6 i 11 anys arreu del món no van a l’escola. Per la seva banda, Unicef va publicar també recentment un informe on constatava que la violència contra els infants és encara un problema destacat. Per aportar-ne només una dada, 6 de cada 10 nens d’entre 2 i 14 anys pateixen periòdicament càstigs corporals a mans dels seus cuidadors.

Però no penseu pas que aquest problema és exclusiu dels països menys desenvolupats. Diversos informes recents han denunciat com es vulneren els drets dels infants a Espanya. No fa ni un mes que Save the Children va comparèixer davant el Congrés per demanar una llei integral que combati la violència contra els nens. Argumenta que, a Espanya, aquesta violència continua sent poc documentada; malgrat això, el 2012 es van registrar més de 9.000 notificacions de maltractament davant el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. A més, aquesta ONG va elaborar dos anys enrere l’informe Infancia y justicia: una cuestión de derechos, on concloïa que manquen mitjans per abordar amb garanties la participació dels infants en els procediments judicials i per respectar el seu dret a ser escoltats.

Si tornem amb Unicef, el seu informe La infancia en España 2014 advertia fa poc que un de cada quatre nens viu en risc de pobresa actualment. L’organització denunciava que aquesta xifra s’ha accentuat durant els darrers anys per culpa de la crisi econòmica, però que això no ha dut el govern a actuar-hi. De fet, com asseguren en un vídeo al seu web, Espanya només inverteix un 1,4% del PIB en polítiques de protecció social d’infància, quan la mitjana de la UE se situa en el 2,2%. Vist això, Unicef va endegar una campanya de sensibilització social per demanar un Pacte d’Estat per la Infància amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa infantil, defensar la igualtat d’oportunitats de tots els nens i garantir una educació inclusiva i de qualitat.

Quant a Catalunya, el Síndic de Greuges acaba de fer públic l’Informe sobre els drets dels infants 2014. La seva anàlisi detallada posa de manifest que hi ha àmbits on els objectius encara no s’han assolit completament i que cal continuar treballant-hi. Entre d’altres aspectes, destaca la pobresa infantil, una escolarització desequilibrada, la invisibilitat del maltractament o desigualtats en l’accés al lleure educatiu.


I els nens, què n’opinen?

Ja hem dit que una de les normes que dicta la Convenció és el dret del nen a tenir el seu propi pensament i expressar la seva opinió lliurement. Per això, part important de la tasca consisteix a donar a conèixer aquests drets als infants mateixos: així seran conscients del que els pertoca i podran exigir-ne el respecte.

Algunes organitzacions van més enllà i donen veu als petits perquè opinin sobre la millor manera de garantir els seus drets. És el cas d’Aldeas Infantiles SOS, que aquest mes ha posat en marxa una iniciativa anomenada Nuestros derechos a la tribuna amb la intenció de portar els nens a diferents parlaments autonòmics per recordar l’aniversari de la Convenció i demanar-los una major implicació en la protecció d’aquests drets. Al seu Twitter podeu trobar la crònica d’algunes d’aquestes intervencions.

Per la seva banda, la Plataforma de la Infancia ha estat impartint durant aquest any diversos tallers per tal de donar a conèixer als nens el contingut del II Pla Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència. A més, ha recollit en un document les propostes dels infants per millorar l’aplicació de les polítiques d’infància.


Un dia per reivindicar

La celebració del Dia Internacional del Nen serveix per reivindicar els drets dels infants i recordar la importància d’una Convenció que enguany celebra el 25è aniversari. Durant aquest dia, entitats d’arreu del món organitzen activitats per conscienciar la població sobre la necessitat de respectar aquests drets i de treballar plegats pel benestar i el desenvolupament dels petits; especialment dels més desfavorits. És una jornada per donar a conèixer els avenços mundials al respecte i per reconèixer la tasca dels que treballen per garantir aquests drets; però també per denunciar-ne els incompliments i recordar que encara queda molta feina pendent.


Foto: Trocaire en Flickr