Avís legal

La titularitat de mondorino (www.mondorino.com) correspon a Chus Díaz Diz. El seu correu electrònic de contacte és: mondorino@mondorino.com

L’usuari que accedeix a mondorino i fa ús dels serveis o continguts del web es compromet a acceptar des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserves, aquest avís legal.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin patir mondorino o tercers com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les condicions establertes en aquest avís legal o a la política de privacitat.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els continguts de mondorino, incloent sense caràcter exhaustiu els textos, les imatges, el material audiovisual i els dissenys gràfics (així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels continguts), pertanyen al titular d’aquest web o a tercers que n’han autoritzat l’ús. Els usuaris hauran de respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquest web, tant si són titularitat de mondorino com de tercers.

No es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest web ni sobre cap dels seus elements integrants, i queden expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, tret dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

L’usuari es compromet, tret que hi hagi autorització prèvia, expressa i escrita de mondorino, a utilitzar la informació continguda al web exclusivament per a la seva informació, i no podrà fer ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés. Si l’usuari desitja sol·licitar autorització per utilitzar els continguts d’aquest web amb finalitats informatives o pedagògiques, s’haurà d’adreçar a mondorino@mondorino.com

Altres condicions d’ús d’aquest web

L’usuari es compromet a utilitzar aquest web, els seus serveis i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’orde públic. Queda prohibit l’ús d’aquest web amb finalitats il·lícites o lesives, o que de qualsevol manera puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del web.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el consentiment previ de mondorino, qualsevol manipulació o alteració d’aquest web. En conseqüència, mondorino no assumirà cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

Exclusió de garanties i responsabilitat

mondorino actuarà amb la màxima diligència possible per aconseguir que els continguts que ofereix aquest web siguin exactes i estiguin actualitzats, tot i que no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del web, i es reserva el dret a modificar-los en qualsevol moment.

mondorino no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al web.


mondorino no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin provenir de l’ús il·legal o indegut d’aquest web.

Enllaços externs

mondorino conté enllaços que condueixen a altres webs gestionats per tercers. L’únic objectiu d’aquests enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir als enllaços mateixos, tot i que mondorino no es responsabilitza en cap cas dels resultats que se’n puguin derivar a l’usuari. Tampoc garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en aquests webs.

L’estabiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre mondorino i el propietari del web al qual s’estableix l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de mondorino dels seus continguts o serveis.

Aquestes condicions d’ús de mondorino es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per resoldre dubtes al voltant d’aquestes condicions legals o enviar un comentari sobre mondorino, els usuaris es poden adreçar a mondorino@mondorino.com

Per redactar alguns fragments d’aquest avís legal s’ha agafat com a base el text de Fernando Tellado a ayudawp.com, amb llicència Creative Commons.