Idees fugaces, pàgines en blanc, paraules rebels…
mondorino juga amb aquests elements per convertir-los en projectes professionals o creatius.