Descripción del proyecto

Llibres de text Baula

mondorino va col·laborar amb Edicions Baula en l’autoria dels llibres de text de Llengua Catalana de 2n i 6è de Primària.

Per a 6è de Primària, va participar en la creació de les seccions de Lectura, Comprensió Lectora, Comprensió i expressió oral i Expressió escrita del llibre de text. També va treballar en el quadern de repàs i en diferents seccions de la guia didàctica per al professor.

Quant a 2n de Primària, es va encarregar de la secció Taller TIC inclosa a la guia didàctica per al professor.


Foto: ND Strupler a Flickr