Ciutat Vella una escola

Ciutat Vella, una escola

El Consorci d’Educació de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella van coordinar esforços per crear el pla Ciutat Vella, una escola, destinat a aconseguir una escolaritat sòlida i de qualitat al districte.

Dins d’aquest projecte es va contemplar la creació d’una carpeta de benvinguda per als professors, amb informació sobre les singularitats d’aquest territori, dels seus estudiants i dels recursos a la seva disposició.

El projecte va ser encarregat a Sinergia Value. mondorino hi va col·laborar amb la redacció dels continguts per a la carpeta.